CATEGORY / travel news

เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล

เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากภายในวัดนี้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากลังกา ประมาณปี พ.ศ. 2435
(more…)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเล (ศูนย์ปลานีโม)

อีกหนึ่งสถานที่ที่เต็มเปี่ยมด้วยสาระประโยชน์ แบบผู้ใหญ่ก็ชอบ เด็กๆ ก็หลงรัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเล หรือที่เรียกกันติดปากว่าศูนย์ปลานีโม คือศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทั้งเรื่องของ แหล่งเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ
(more…)

ดอนหอยหลอด

พบกับความมหัศจรรย์ของสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอย มากมาย โดยเฉพาะ “หอยหลอด” นั้นถือว่ามีปริมาณมากที่สุด จึงเป็นที่มาของชื่อ “ดอนหอยหลอด” นั่นเอง
(more…)

กลุ่มตีมีดบ้านใหม่

เมื่อความรู้ในการตีมืดคือภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เอกลักษณ์ของมีดจากฝีมือกลุ่มช่างตีมีดบ้านใหม่จึงไม่เหมือนใคร เพราะมีดทุกเล่มล้วนสลักชื่อบรรพบุรุษของช่างที่ทำมีดเล่มนั้นขึ้น เพื่อระลึกถึงคุณความดีที่ท่านเหล่านั้นได้มอบให้แก่ลูกหลาน ไม่เพียงคุณจะได้เลือกซื้อมีดสารพัดรูปแบบ เช่น มีดดาบ มีดทำครัว มีดทำการเกษตร มีดโบราณที่หายากสำหรับนักสะสมเท่านั้น หากยังมีการสาธิตวิธีการตีมีดให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันเป็นขวัญตา
(more…)

ตลาดหัวดง

จังหวัดแพร่เป็นดั่งประตูสู่ดินแดนแห่งล้านนา อดีตเป็นแหล่งไม้สักที่สำคัญของประเทศไทย ตลาดหัวดง ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากไม้สักที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ ซึ่งที่นี่คุณจะได้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่ทำ จากไม้สักคุณภาพดีมากมาย อาทิเช่น ชุดรับแขกไม้สัก โต๊ะ-เก้าอี้ไม้สัก บานประตู หน้าต่างไม้สัก (more…)

loading
×