CATEGORY / health news

สสส.ลงนามความร่วมมือ 60 อปท. สร้างเครือข่ายสูงวัยสร้างเมือง

สสส.ลงนามความร่วมมือ 60 อปท. สร้างเครือข่ายสูงวัยสร้างเมือง ลุยปฏิบัติการดี๊ดีของชุมชนท้องถิ่น งัดกลยุทธ์ “5อ.5ก.” พัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพ-อาหาร-ออกกำลังกาย-ออม-อาสาสมัคร พร้อมชวนหน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อน 5ก.สู่ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรม
(more…)

‘โรงเรียนฉลาดเล่น’ พาเด็กขยับร่างกายในทุกโอกาส

รายงานผลสำรวจ Report Card ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6th International Congress on Physical Activity and Health 2016) หรือ ISPAH 2016 Congress เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา พบเด็กและเยาวชนไทยมีกิจกรรมทางกายอยู่ระดับปานกลาง แต่เนือยนิ่งค่อนข้างสูง
(more…)

16 วิธี พัฒนา Executive Function (EF)

16 วิธีที่จะทำให้น้องๆ พัฒนา Executive Function (EF) หรือทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
(more…)

ชวนเดิน-วิ่ง `วไลยอลงกรณ์`

ในปัจจุบันกิจกรรมจัดการแข่งขันเดินวิ่ง กำลังเป็นที่นิยมแพร่หลาย นอกจากเป็นการแข่งขันมาตรฐานสากลแล้ว ยังเป็นการออกกำลังกายที่ดีทั่วไปอีกด้วย ล่าสุด “ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รัน 2017″งานเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 10 ชิงถ้วยเกียรติยศ องคมนตรี-ผู้ว่าฯ เมืองปทุม
(more…)

แนะ ‘3 สร้าง’ คนวัยเกษียณช่วยสร้างสุขได้ไม่ยาก

กรมสุขภาพจิตแนะ ‘3 สร้าง’ สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง สร้างสุขภาพกายและใจให้ตนเอง สร้างกิจกรรมที่หลากหลาย คนวัยเกษียณช่วยสร้างสุขได้ไม่ยาก น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ทุกวันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันผู้สูงอายุสากล และถือว่าเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้เกษียณอายุ (more…)

loading
×