ศาลปกครองสูงสุดยืนยกเลิกพาสปอร์ต “ทักษิณ” ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืน คำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของ “ทักษิณ ชินวัตร” 2 เล่ม ชอบด้วยกฎหมาย หลังให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลี เนื้อหาเป็นปรปักษ์กับการปกครอง และกระทบชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศ ทนายเตรียมแจ้งผลคำพิพากษาต่อ “ทักษิณ” ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (1 พ.ค.) ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในชั้นอุทธรณ์คดีที่ นายทักษิณ ชินวัตร ยื่นฟ้องอธิบดีกรมการกงสุล และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรณียกเลิกหนังสือเดินทางทั้ง 2 ฉบับของนายทักษิณ โดยศาลปกครองสูงสุดได้ยืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางว่า คำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางชอบด้วยกฎหมาย จากกรณีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของประเทศเกาหลี ซึ่งเนื้อหามีการพาดพิงต่อองคมนตรี ซึ่งเป็นผู้ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ ในทำนองว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

ถ้อยคำดังกล่าวจึงเป็นปรปักษ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง การยกเลิกหนังสือเดินทาง เป็นการไม่รับรองให้นายทักษิณสามารถเดินทาง โดยอ้างสิทธิการอนุญาตของประเทศไทยอีกต่อไป ซึ่งศาลมีอำนาจแปลความหรือวินิจฉัยถ้อยคำการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณ ว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อห้ามที่กำหนดไว้หรือไม่

ส่วนกรณีที่นายทักษิณอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ และไม่เป็นธรรมนั้น ศาลเห็นว่า การที่จะอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมนั้น หากผู้ร้องเป็นผู้กระทำความผิดเอง ก็ไม่สามารถอ้างว่า หน่วยงานผู้ใช้อำนาจเรื่องการเลือกปฎิบัติได้ จึงถือว่าคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางนั้นชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางที่มีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว

ขณะที่ นายวัฒนา เตียงกูล ทนายความผู้รับมอบอำนาจ กล่าวภายหลังฟังคำพิพากษาว่า คำพิพากษาของศาลถือเป็นที่สุดแล้ว หลังจากนี้จะประสานไปยังนายทักษิณ เพื่อแจ้งคำพิพากษาของศาลให้รับทราบต่อไป .- สำนักข่าวไทย

loading
×