ปส.ประชุมเฝ้าระวังภัยทางรังสีแบบออนไลน์

ปส. ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เน้นเสริมศักยภาพการตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันผลกระทบทางรังสีที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนนางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Regional Workshop on Online Environmental Monitoring System ณ ห้องประชุมพลาซ่า 2 โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้หลักการในการเลือกสถานที่ตั้งของระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาแบบออนไลน์ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคในการติดตั้งระบบตรวจวัดระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์แก่บุคลากรจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

นางรัชดา กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญจาก ปส. จำนวน 4 ท่าน เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในการจัดทำระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ รวมไปถึงการบริหารจัดการข้อมูลการตรวจวัด ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่มีความพร้อมในเรื่องระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาแบบออนไลน์ จำนวน 21 ราย จาก 15 ประเทศ ได้แก่ บาห์เรน บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อิหร่าน จอร์แดน เลบานอน มาเลเซีย มองโกเลีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ ศรีลังกา อาหรับเอมิเรตส์ และไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

loading
×