ดอนหอยหลอด

พบกับความมหัศจรรย์ของสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอย มากมาย โดยเฉพาะ “หอยหลอด” นั้นถือว่ามีปริมาณมากที่สุด จึงเป็นที่มาของชื่อ “ดอนหอยหลอด” นั่นเอง

ดอนหอยหลอดนั้นเกิดจากการทับถมกันของตะกอนดินปนทรายที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทรายขี้เป็ด เมื่อเป็นระยะเวลานานเข้า บริเวณนี้ได้ก่อเกิดเป็นสันดอนที่มีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร และยื่นออกไปในทะเลยาว 8 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ บางจะเกร็ง แหลมใหญ่ และบางแก้ว ในช่วงเวลาน้ำลงที่สันดอนโผล่ขึ้นมาชัดเจน ชาวบ้านแถบนั้นนิยมมาจับหอยหลอดกันที่นี่ โดยใช้ไม้ไผ่เล็กๆ ขนาดก้านธูป จุ่มปูนขาวแล้วเทลงไปในรู เมื่อหอยหลอดเมาปูนจะโผล่ขึ้นมา และนี่เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวที่ได้หยอดปูนจับหอยหลอดด้วยตัวเอง

รู้ก่อนเที่ยว
– สามารถเช่าเรือบริเวณศาลาอาภากรใกล้กับศาลกรมหลวงชุมพรฯ เพื่อชมดอนหอยหลอด หรือสัมผัสวิธีการจับหอยหลอด ราคาเช่าลำละ 60 บาท นั่งได้ไม่เกิน 6 คน หรือราคาต่อคนๆ ละ 10 บาท
– บริเวณดอนหอยหลอดมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายของฝากพวกอาหารแห้งตั้งอยู่ตามริมทาง
– ช่วงเวลาที่เหมาะกับการจับหอยหลอดมากที่สุดคือระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
– การจับหอยหลอดควรใช้วิธีหยอดปูนขาวลงไปในรู ไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยหลอด บริเวณนั้นตายหมด ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 3472 3749, +66 3472 3736

เดินทางอย่างไร
โดยรถยนต์

ไปหมู่บ้านบางบ่อ ตำบลบางแก้ว ใช้เส้นทางสายธนบุรี – ปากท่อ (พระราม 2) ก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่ 62 มีป้ายซ้ายมือบอกทางเข้าดอนหอยหลอด ระยทางประมาณ 7 กิโลเมตร

ไปหมู่บ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง ใช้เส้นทางสายธนบุรี – ปากท่อ (พระราม 2) ประมาณกิโลเมตรที่ 64 ก่อนข้ามสะพานพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เชิงสะพานมีป้ายบอกทางเข้าดอนหอยหลอด ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

โดยรถประจำทาง

สารมารถเดินทางโดยรถสองแถวจากตัวตลาดในอำเภอเมืองไปยังบ้านฉู้ฉี่ มีรถออกตลอดทั้งวัน///ททท.

loading
×